Nahrávám... Moment prosím!


Realizujeme

Svislé dopravní značení

Není komunikace, která by nepotřebovala označit…

Nabízíme perfektní řešení


Svislé dopravní značení je pojmem mezi dopravním značením. Pro laiky – jsou to stojící značky vedle nebo nad silnicí. Jedná se o dopravní značky výstražné, příkazové, zákazové, informativní jiné, informativní směrové, informativní provozní, upravující přednost, dodatkové tabulkya dopravní zařízení.


Ale nesmíme zapomínat i na  vodorovné dopravní značky. To jsou ty, které „leží“ na silnici.

“Není komunikace, která by nepotřebovala označit…” , je mottem obchodní ředitelky společnosti.

Dopravní značky certifikovaného výrobce v rámci České republiky a jejich příslušenství jsou podmínkou toho, abychom požadované zakázky předali uživatelům – široké motoristické veřejnosti v bezvadném kvalitním stavu.

Podílíme se nejen na dodávkách dopravních značek při výměnách u silnic II.a III. třídy v majetku Správy a údržby silnic Pardubického či Královéhradeckého kraje, ale také sami tyto výměny provádíme.

http://cz.jast-dz.eu/wp-content/uploads/2016/11/NOVY-prehled_znacky_2016-jast.jpg

Twitter

@jast_dz - 5 roky

Připravujeme nové webové stránky, kde bude vše přehledně uspořádáno.

Fotogalerie